Share code imacros up info facebook


Posted on 09-05-2018, in Categories: Share-code, imacros,


TẠO FILE UPINFO.iim rồi dán code bên dưới chạy thưởng thức nhé, lưu ý code này chỉ có nhiệm vụ up, còn muốn chạy số lượng lớn thì phải tích hợp code login nữa nhé.


'vào phần giới thiệu thay đổi info
SET !ERRORIGNORE YES
SET !TIMEOUT_STEP 3
SET !DATASOURCE u.txt
SET !DATASOURCE_LINE 1
SET !USERAGENT {{!COL1}}
REFRESH
WAIT SECONDS=2
URL GOTO=https://m.facebook.com/profile.php?_rdr
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#m-timeline-cover-section>DIV:nth-of-type(3)>A" BUTTON=0

EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#add-2002>DIV:nth-of-type(2)>A" BUTTON=0

SET !VAR1 EVAL("var letters = ['An Giang','Bà Rịa - Vũng Tàu','Bắc Giang','Bắc Kạn','Bạc Liêu','Bắc Ninh','Bến Tre','Bình Định','Bình Dương','Bình Phước','Bình Thuận','Cà Mau','Cao Bằng','Đắk Lắk','Đắk Nông','Điện Biên','Đồng Nai','Đồng Tháp','Gia Lai','Hà Giang','Hà Nam','Hà Tĩnh','Hải Dương','Hậu Giang','Hòa Bình','Hưng Yên','Khánh Hòa','Kiên Giang','Kon Tum','Lai Châu','Lâm Đồng','Lạng Sơn','Lào Cai','Long An','Nam Định','Nghệ An','Ninh Bình','Ninh Thuận','Phú Thọ','Quảng Bình','Quảng Nam','Quảng Ngãi','Quảng Ninh','Quảng Trị','Sóc Trăng','Sơn La','Tây Ninh','Thái Bình','Thái Nguyên','Thanh Hóa','Thừa Thiên Huế','Tiền Giang','Trà Vinh','Tuyên Quang','Vĩnh Long','Vĩnh Phúc','Yên Bái','Phú Yên','Cần Thơ','Đà Nẵng','Hải Phòng','Hà Nội','TP HCM']; var string = ''; for(var i = 0; i < 1; i++){string += letters[parseInt(Math.random() * 64)]}; string")

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/confirm.php?session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=NAME:query CONTENT={{!VAR1}}
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/confirm.php?session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=*
'chọn cty
WAIT SECONDS=0.2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#root>DIV:nth-of-type(2)>DIV>A" BUTTON=0
WAIT SECONDS=0.2

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=NAME:position CONTENT=Nhân<SP>Viên
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_month CONTENT=%1
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_day CONTENT=%10
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_year CONTENT=%2017
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/work/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=*

SET !ERRORIGNORE YES

TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/synccity/save.php?profile_section=14002 ATTR=*
SET !ERRORIGNORE YES

TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Thêm<SP>trường<SP>đại<SP>học

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/confirm.php?st=1&session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=NAME:query CONTENT=đại<SP>học
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/confirm.php?st=1&session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=*
'
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#root>DIV:nth-of-type(3)>DIV>A" BUTTON=0
'

WAIT SECONDS=0.2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_month" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_month>OPTION:nth-of-type(2)" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_day" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_day>OPTION:nth-of-type(2)" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_year" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#start_year>OPTION:nth-of-type(20)" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#end_month" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#end_month>OPTION:nth-of-type(2)" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#end_day" BUTTON=0
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#end_day>OPTION:nth-of-type(2)" BUTTON=0
EVENT TYPE=MOUSEDOWN SELECTOR="#end_year" BUTTON=0
EVENT TYPE=MOUSEMOVE SELECTOR="#end_year" POINT="(592,117)"
EVENT TYPE=MOUSEUP POINT="(592,117)"
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#end_year>OPTION:nth-of-type(15)" BUTTON=0
WAIT SECONDS=0.2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" BUTTON=0
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" CHARS="loa"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" KEYS="[8,8]"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" CHARS="ọa"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" KEYS="[8,8]"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" CHARS="oại to"
EVENT TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" KEY=8
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" CHARS="ôt"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" KEYS="[8,8]"
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR="#root>FORM>DIV>DIV:nth-of-type(4)>DIV>TEXTAREA" CHARS="ốt"
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=*
WAIT SECONDS=0.2
SET !ERRORIGNORE YES
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Thêm<SP>trường<SP>trung<SP>học
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/confirm.php?st=10&session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=NAME:query CONTENT=thpt
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/confirm.php?st=10&session_id=*&typeahead_sid=* ATTR=*
WAIT SECONDS=0.2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#root>DIV:nth-of-type(2)>DIV>A" BUTTON=0
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_month CONTENT=%1
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_day CONTENT=%7
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:start_year CONTENT=%2010
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:end_month CONTENT=%2
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:end_day CONTENT=%6
TAG POS=1 TYPE=SELECT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=ID:end_year CONTENT=%2013
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=NAME:description CONTENT=loại<SP>giỏi
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/exp/edu/save.php?eref=m_basic_profile&session_id=*&is_new=1 ATTR=*

WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/editprofile/synccity/save.php?profile_section=* ATTR=*
WAIT SECONDS=0.2
SET !ERRORIGNORE YES
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR="#profile_cover_photo>DIV>SPAN" BUTTON=0
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=A ATTR=TXT:Chọn<SP>từ<SP>ảnh<SP>nghệ<SP>thuật
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=SRC:https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/c210.0.540.540/s75x225/24131208_10150014856674631_2044529039993827666_n.jpg?_nc_cat=0&efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=0e90a50c049f425fc362ea2a21f48935&oe=5B7C6A33
WAIT SECONDS=0.2
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=ACTION:/timeline/cover/upload/?redirectURI=%2Fprofile.php&owner_id=*&photo_id=10150014856674631 ATTR=*


 


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network