Share code get token f12 full quyền vô thời hạn không die


Posted on 08-14-2018, in Categories: Share-code,


 Cách dùng:

Vào trang chủ facebook rồi ấn phím F12 sau đó chọn Console xong dán code dưới vào rồi enter sẽ hiện mã token ngay trong trang như hình :

 

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');

http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
    var token_ios = http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1];
    var http2 = new XMLHttpRequest;
    http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+token_ios+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
    http2.send();
    http2.onreadystatechange = function(){
    if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
        var json_token_iphone = JSON.parse(http2.responseText);
        var access_token = json_token_iphone.access_token;
        prompt('Token Iphone', access_token);
    }
    }
}
}


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network