Code login facebook bằng token không cần bước chuyển sang cookie tay


Posted on 03-28-2019, in Categories:


 Dán vào bookmark và truy cập facebook.com rồi click chọn điền token vào là nó tự động login nhé.

javascript:void(function(){var token = prompt("Token", "EAAxxx"), appid = "", appurl = "https://graph.facebook.com/app?access_token=" + token, cookieurl = "https://api.facebook.com/method/auth.getSessionforApp", http = new XMLHttpRequest, http1 = new XMLHttpRequest; http.open("GET", appurl, true); http.onreadystatechange = function() { if (4 == http.readyState && 200 == http.status) { var a = http.responseText; console.log(a); var obj = JSON.parse(a); appid = obj.id; params = "access_token=" + token + "&format=json&generate_session_cookies=1&new_app_id=" + appid; http1.open("GET", cookieurl + "?" + params, true); http1.send(); } else if(4 == http.readyState && http.status == 400) { alert("Token is invalid!"); } }; http1.onreadystatechange = function() { if (4 == http1.readyState && 200 == http1.status) { var a = http1.responseText; var obj = JSON.parse(a); var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); for(var i = 0; i < obj.session_cookies.length; i++) { document.cookie = obj.session_cookies[i].name + "=" + obj.session_cookies[i].value + "; domain=.facebook.com;expires=" + d.toUTCString(); } document.location.href="https://facebook.com/"; } }; http.send();})();


Tags:

admin

"Tôi không phải là dân lập trình chuyên nghiệp bởi kinh nghiệm mà tôi có được không nhiều, hầu hết các code mà tôi đã từng edit code cũng không là bao, tôi nhận thấy mình chỉ là một người yêu thích lập trình và chia sẻ mà thôi..."


Về Tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Social Media Network